Taken

De taken van een syndicus

Ingeval van een mede-eigendom adviseren wij de “vereniging van mede-eigenaars” om een syndicus aan te stellen die deze VME vertegenwoordigt met betrekking tot het beheer van het gebouw.

Het professionele beheer als syndicus is een veelomvattende taak en bevat naast het administratief beheer ook het financieel en technisch beheer.

Dit betekent dat een syndicus een gebouw pas goed en degelijk kan beheren als hij het gebouw benadert vanuit het idee dat het gaat om zijn persoonlijk patrimonium; alleen dan is geen inspanning te veel om ervoor te zorgen dat het onroerend goed zijn waarde behoudt en er een actief beheer gevoerd kan worden.

Zo helpt Syndicbeheer.be bvba elke mede-eigenaar tot de optimalisatie van het beheer van zijn gebouw.

Hieronder een beknopt overzicht van ons takenpakket als syndicus:


Administratief beheer

 • Een administratief beheer voeren conform met de wettelijke opdrachten, de statutaire opdrachten, de conventionele opdrachten (het respecteren van het reglement van inwendige orde, de beslissingen van de algemene vergadering en het lastenboek bijhorende bij het schriftelijk mandaat van de syndicus) en de deontologische opdrachten.
 • Behandeling van alle briefwisseling tussen de vereniging, mede-eigenaars en eveneens derden.

Financieel beheer

 • Het samenstellen van het werk – en reservekapitaal.
 • Het invorderen van de verschuldigde bedragen.
 • Het betalen van de gemeenschappelijke rekeningen.
 • Het omslaan van de kosten over de mede-eigendom.

Technisch beheer

 • Het herstellen van occasionele defecten.
 • Het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium.
 • Het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties.
 • Het uitbaten van de technische installaties (hoofdzakelijk voor gemeenschappelijk gebruik).
 • In de tijd: het verbeteren van het gebouw en/of zijn installaties.

Enkele troeven in het syndicschap van Syndicbeheer.be bvba

 • Doorzichtige, duidelijke en overzichtelijke boekhouding.
 • Gestructureerde administratie.
 • Uitgebreide technische kennis (bv. aannemers, dakwerken, loodgieterij, …).