Taken

De taken van een rentmeester

De beheerder staat u toe om vastgoed te verwerven of te behouden en het professioneel te laten opvolgen.

Zo kan u in alle rust van uw vastgoed genieten. De verschillende voordelen kunnen opgenomen worden in de volgende rubrieken:


Administratieve en het financiële

 • Hij volgt de incasseringen van het huurgeld op. Bij laattijdige betaling of bij niet- betaling onderneemt hij de nodige stappen.Hij indexeert de huur op de verjaardag van het huurcontract.
 • Elk jaar, voorziet hij een budget voor de inkomsten en de uitgaven. Op het einde van het jaar, stelt hij een afrekening op en vergelijkt de verschillen met het budget.
 • Maandelijks of driemaandelijks stort hij het saldo van de huurgelden aan de eigenaar, volgens de gemaakte afspraken.

Financieel beheer

 • Het samenstellen van het werk – en reservekapitaal.
 • Het invorderen van de verschuldigde bedragen.
 • Het betalen van de gemeenschappelijke rekeningen.
 • Het omslaan van de kosten over de mede-eigendom.

De Technische aspecten

 • Hij bezoekt regelmatig de panden om er de staat van op te volgen. De eigenaar wordt op de hoogte gebracht van de te realiseren werken. Bestekken worden opgevraagd om dan de werken te starten volgens een overeengekomen planning met de eigenaar. Daarna zal de Rentmeester de werken controleren, om de overeenstemming met de opdracht te verifiëren. Hij bezoekt de huurders om het goede gebruik van het goed te controleren.
 • Hij onderhandelt bij onderhouds-, bewakings- en verzekeringscontracten.
 • Hij houdt de eigenaar op de hoogte van nieuwe wetgevingen die aanpassingen vergen van zijn eigendom (bv. lift, kamerdecreet, ...).

Uw Raadgever

 • Hij stelt degelijke huurcontracten op.
 • Hij geeft raad aan de eigenaar over de te ondernemen acties om zijn pand te optimalisen.
 • Hij optimaliseert de huurprijzen dankzij zijn kennis van de markt.
 • Hij maakt regelmatig kostenonderzoeken (bestekken opvragen en vergelijken) om de beste prijs-kwaliteitsverhouding te bekomen. Deze analyse wordt besproken met de eigenaar en een beslissing kan genomen worden volgens de belangen van de eigenaar.
 • De staat verleent regelmatig allerhande subsidies. In functie van het type goed analyseert hij of er bepaalde toekomstige werken kunnen gecombineerd worden met de lopende staatpremies.
 • Hij suggereert bepaalde fiscale voordelen die binnen ieders handbereik liggen.

Naast deze standaarddiensten kan ik u natuurlijk nog andere diensten leveren:

 • Het zoeken van huurders.
 • Het opstellen van de plaatsbeschrijving.
 • Het zoeken van residentieel vastgoed ter investering.
 • De verkoop van uw vastgoed.
 • En, ... voor de knutselaar heb ik interessante prijzen dankzij een aantal goede contacten bij groothandelaars.